Sprawdź, w czym pomogą Ci notariusze i postaw na specjalistę

przez | 17 listopada 2020

Większość osób zna zawód notariusza. Do zadań tego specjalisty należy przede wszystkim sporządzanie ważnych dokumentów. Są one określane mianem aktów notarialnych. Zastanawiasz się, w jakich sprawach mogą pomóc Ci notariusze? Sprawdź ich zakres obowiązków i dowiedz się czegoś na temat samej pracy w tym zawodzie.

Notariusze Katowice – wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat tego zawodu

Notariuszem może być osoba po studiach prawniczych. W momencie otrzymania dyplomu przyszły odbywa ona praktyki oraz aplikację. Po trwającej dwa lata aplikacji kandydat musi odbyć minimum dwuletnią asesurę notarialną będącą rodzajem stażu. W tym czasie zdobywa odpowiednie doświadczenie do wykonywania tego zawodu i dopiero po tym czasie ma możliwość ubiegać się do Ministerstwa Sprawiedliwości o nominację na stanowisko notariusza.

Co należy do obowiązków notariusza?

Zakres prac, jaki wykonują notariusze Katowice określony został przez ustawę, która obowiązuje od 1991 roku. Wszystkie dokumenty, jakie przygotowuje ten specjalista, mają charakter dokumentów urzędowych. Do uprawnień, jakimi dysponuje, należy między innymi sporządzanie:

  • aktów notarialnych,
  • dokumentów dziedziczenia,
  • protestów weksli oraz czeków,
  • projektów aktów i różnego rodzaju oświadczeń,
  • protokołów.

Kodeks etyki, którego przestrzegają notariusze

Notariusze Katowice mają obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyki zawodowej Notariusza. Do najważniejszych zapisów należy kierowanie się zasadą lojalności, życzliwości oraz tak zwanego wzajemnego szacunku. Wynika z tego, że mogą oni co prawda wzajemnie oceniać swoją pracę. Jednak muszą przede wszystkim unikać tak zwanych nieuczciwych praktyk konkurencji. Dlatego przede wszystkim nie powinni podejmować się zlecenia, jeżeli inny notariusz już nad nim pracuje. Co więcej, bardzo ważny jest także sam zakaz dotyczący otwierania biura notarialnego. Dotyczy on przede wszystkim nieruchomości, w których działa już inny notariusz. Wyjątek w tym zakresie stanowi jedynie sytuacja, w której otrzymuje się zgodę ze strony Rady Izby Notarialnej.

Planujesz karierę w zawodzie notariusza? Przedstawione przez nas informacje na pewno ułatwią Ci w pewnym stopniu podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej drogi zawodowej.